ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είμαστε κοινωνικά πλάσματα και το να ανήκουμε σε ομάδες είναι θεμελιώδες και συνυφασμένο με την υγεία μιας και μέσα από τα μάτια των άλλων γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Η πρώτη ομάδα που ανήκουμε είναι η οικογένεια ,από εκεί και πέρα αέναα δημιουργούμε ομάδες .Σε μία θεραπευτική ομάδα το άτομο έχει την ευκαιρία να ενδυναμώσει το "παρατηρητικό του εγώ" δηλαδή να παρατηρήσει και να γνωρίσει την εντύπωση που δημιουργεί και έχουν οι άλλοι για τον ίδιο.

Ο καθένας μας βλέπει τον εαυτό του με διαφορετικό τρόπο από ότι τον βλέπουν οι άλλοι, και αυτό συμβαίνει διότι ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο την ίδια πραγματικότητα. Μέσα στην ομάδα το άτομο συνειδητοποιεί τις κοινωνικές του δεξιότητες γύρω από το πώς σχετίζεται οι οποίες συχνά σαμποτάρουν μ έναν ασυνείδητο τρόπο τις κοινωνικές του σχέσεις. Από τις διεπιστημονικές ομάδες που οι σύγχρονες εταιρείες χρησιμοποιούν για τη βελτίωση των σχέσεων του προσωπικού τούς, που συνεπάγεται τη βελτίωση της λειτουργίας τους, και κυρίως από τις ψυχοθεραπευτικές ομάδες μαθαίνεις ότι: Τα προβλήματα λύνονται μέσα από την επικοινωνία, εκφράζοντας ανοικτά και πολιτισμένα τα συναισθήματα σου και τη γνώμη σου στον συνάνθρωπο σου και ότι οι σχέσεις έχουν ανάγκη από ένα σαφές πλαίσιο με υποχρεώσεις και δικαιώματα για να λειτουργήσουν. Σ' αυτές τις δεξιότητες η Ελληνική οικογένεια ως πρωταρχική ομάδα που εντάσσεται ο καθένας μας υστερεί (εκτός εξαιρέσεων) και από εκεί ξεκινούν οι σημαντικές δυσκολίες της, με συνέπεια για πχ το υψηλό ποσοστό διαζυγίων.

Η ομαδική θεραπεία επικεντρώνεται κυρίως στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων, άλλα έχει πολύ καλά αποτελέσματα και στις υπόλοιπες ψυχικές διαταραχές-δυσκολίες όπως και στις εξαρτήσεις. Η ομαδική ψυχοθεραπεία συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη κι αυτογνωσία. Κάθε μέλος της ομάδος μέσα από την αλληλεπίδραση λαμβάνει και προσφέρει βοήθεια από και προς τους άλλους. Είναι η μόνη μορφή θεραπείας που κάποιος εκτός από το να δίνει προσφέρει κιόλας.

Γίνεται φανερό ότι η ομαδική ψυχοθεραπεία όχι μόνο δεν υστερεί από την ατομική, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότερο ενδεδειγμένη από αυτήν. Η αποτελεσματικότητά της έγκειται στη δυναμική που προκύπτει από μία ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον εαυτό τους, με το να βοηθούν ο ένας τον άλλον Σε μία ομάδα ψυχοθεραπείας συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι μοναδικός, ως προς τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνεις. Αυτή η διαδικασία προκύπτει μέσα από την εμπιστοσύνη του να μοιράζεσαι τις εμπειρίες σου ευχάριστες και δυσάρεστες και είναι πολύ ανακουφιστική. Καθώς κάποιος συνειδητοποιεί ότι όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες κάποιου ταυτίζονται σ' έναν βαθμό με των άλλων επέρχεται η συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν υπάρχει ανθρώπινη πράξη ή σκέψη που να μην αγγίζει καθόλου την εμπειρία των άλλων ανθρώπων, όσο ακραία ή δυσάρεστη και αν είναι.

Καθώς το άτομο αντιλαμβάνεται τις ομοιότητες που έχει με τους υπόλοιπους ανθρώπους, επαναπροσδιορίζει λειτουργικότερα τις σχέσεις του και καθησυχάζεται η αίσθηση της αξίας του ως προσωπικότητα. Μέσω του μοιράσματος επίσης βιώνει την αποδοχή και τα ψυχικά οφέλη της.Η προσφορά συμβουλών από τα μέλη της ομάδας και τους συντονιστές της, είναι το βασικό χαρακτηριστικό κάθε ψυχοθεραπευτικής ομάδας. Πέρα, όμως, από τον προφανή λόγο ύπαρξης αυτού του χαρακτηριστικού, δηλαδή τις εναλλακτικές οπτικές και λύσεις για το εκάστοτε πρόβλημα, ο έμμεσος σκοπός των συμβουλών είναι βαθύτερος και συνιστά τον θεμελιώδη τρόπο που η ομαδική θεραπεία βοηθά. Είναι η αίσθηση του ανήκειν που αναπτύσσεται στα μέλη της ομάδας μέσα από το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Εδώ μέσα από το ενδιαφέρον και το νοιάξιμο από τα άλλα μέλη το άτομο μετατρέπει την εκτίμηση των άλλων προς το πρόσωπο του σε αυτοεκτίμηση Το άτομο επίσης μέσα από τη μίμηση προτύπου μπορεί να παρατηρήσει πώς χειρίζονται οι υπόλοιποι τις δυσκολίες τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες για την ομαδική ψυχοθεραπεία δείχνουν ότι η μίμηση είναι μία από τις αποτελεσματικότερες θεραπευτικές δυνάμεις. Από την άλλη όμως, το άτομο μπορεί να απορρίπτει επίσης συμπεριφορές που δεν του ταιριάζουν.Δεν γίνεται δηλαδή κάποιος που απλά παπαγαλίζει συμπεριφορές των άλλων. Ενισχύεται λοιπόν και η αυτογνωσία μέσα από τη γνώση ότι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε πάρα πολλές εμπειρίες αλλά είμαστε και διαφορετικοί. Ανακαλύπτει λοιπόν και αποδέχεται και τη διαφορετικότητα μέσα από την ομοιότητα ,τι δεν είναι, δηλαδή τι δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, και έτσι ανακαλύπτοντας τι δεν του ταιριάζει μέσα από δοκιμές ανακαλύπτει τι του ταιριάζει και σιγά σιγά τμήματα του εαυτού του που για διάφορους λόγους είχε χάσει. Οι παρατηρήσεις και οι συμβουλές των μελών μεταξύ τους ισοδυναμούν με τις σχέσεις στη ζωή.

Από μελέτες προκύπτει ότι τα μέλη της ομάδας, αποδίδουν στα υπόλοιπα μέλη σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη και θεραπεία τους. Όπως υποστηρίζει η υπαρξιακή φιλοσοφία και ψυχοθεραπεία το νόημα της ζωής το ανακαλύπτεις όταν προσανατολίζεσαι σε κάτι ή κάποιον έξω από σένα. Εδώ συνοψίζονται και δύο από τα σημαντικότερα συστατικά της ομαδικής ψυχοθεραπείας, η επανεύρεση του νοήματος της ζωής και ο αλτρουισμός. Μία ακόμη σημαντική θεραπευτική διαδικασία της ομάδικης ψυχοθεραπείας είναι ότι τα μέλη της επαναβιώνουν μεταξύ τους και με τους συντονιστές τρόπους αλληλεπίδρασης που είχαν με τους γονείς και τα αδέρφια τους.

Έτσι μέσα από το επαναβίωση προκύπτει η κατανόηση του ρόλου μέσα στην οικογένεια κ επιτελείται επανορθωτική αναβίωση παλαιότερων συγκρούσεων στο εδώ και τώρα με τα μέλη με έναν ασυνείδητο και αυτοματοποιημένο τρόπο. Έτσι επέρχεται η αλλαγή στα μοτίβα συμπεριφορών που είχαμε μάθει μέσα στην οικογένεια μας που ίσως ήταν δυσλειτουργικά. Ταυτόχρονα αποκτούν περισσότερους και λειτουργικότερους τρόπους αντιδράσεις σε εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα αφού ερμηνεύουν τα γεγονότα και τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους με πιο υγιείς τρόπους.