-Για την ατομική θεραπεία η διάρκεια είναι μια ώρα. Η πρώτη συνεδρία είναι δωρεάν και αφορά στη λήψη του ιστορικού και τη γνωριμία του ενδιαφερόμενου με το θεραπευτή. Η τιμή για τις επόμενες είναι 40 ευρώ

 -Για την ομαδική θεραπεία .Η πρώτη συνεδρία είναι δωρεάν και αφορά στη λήψη του ιστορικού και τη γνωριμία του ενδιαφερόμενου με τον θεραπευτή. Με την έναρξη της ομαδικής θεραπείας το κόστος είναι 80 ευρώ το μήνα και η διάρκεια είναι 90 λεπτά.

-Για τη θεραπεία ζεύγους οι δυο πρώτες συνεδρίες γίνονται με το κάθε μέλος ξεχωρίστα και αφορούν τη λήψη του ιστορικού και τη γνωριμία του κάθε μέλους του ζεύγους με το θεραπευτή. Οι επόμενες που γίνονται και με τα δυο μέλη μαζί κοστίζουν 60 ευρώ και η διάρκεια είναι 90 λεπτά .