θΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ

Τα μέλη κάθε οικογένειας δομούν ένα σύστημα που τα μέλη της αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Οι σχέσεις που προκύπτουν μέσα σε κάθε οικογένεια, εξαρτώνται από την ιστορία της, τα μυστικά της, και τις φαντασιώσεις των μελών. Πλέον γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις και οι ρόλοι γεννιούνται και αναπτύσσονται σε ένα διαγενεακό συνεχές μέσα στο χρόνο. Οπότε τα συναισθήματα μεταξύ των μελών ,οι ρόλοι, τα πρότυπα, οι συμμαχίες και οι ρόλοι των φύλων εκτός από τις επιρροές από το εδώ και τώρα επηρεάζονται και από το παρελθόν της οικογενείας από προηγούμενες γενιές, διαμορφώνοντας και καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την προσωπική ταυτότητα του καθενός μας. Οι συγκρούσεις που προκύπτουν σε μια οικογένεια οφείλονται κυρίως στην πτωχή επικοινωνία και στη σύγχυση ρόλων, που προκύπτει από την υπερβολική εμπλοκή αλλά και από την απουσία του ενός μέλους στη ζωή κάποιου άλλου .

Συχνά ένα μέλος εμφανίζει συμπτώματα και ψυχικές διαταραχές για παράδειγμα: κρίσεις πανικού, χρήση ουσιών, ανορεξία κλπ. Το σύμπτωμα μέσα σε μια οικογένεια συχνά είναι απότοκο των προβληματικών σχέσεων των μελών. Δουλεύοντας με όλη την οικογένεια αλλά και μόνο μ ένα μέλος της οικογένειας υπάρχει δυνατότητα μέσα από την βελτίωση των σχέσεων των μελών να περιοριστεί το σύμπτωμα ακόμη και να ιαθεί. Αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας θα μπουν σε μια διαδικασία αυτογνωσίας και ωρίμανσης .

Οι σχέσεις που διαμορφώνουμε στη ζωή μας είναι επαναβίωση σε μεγάλο βαθμό του σεναρίου και του ρόλου που παίξαμε στην οικογένεια που μεγαλώσαμε. Οι δεξιότητες που ο καθένας μας είχε για να διαχειριστεί τα προβλήματα στην παιδική του ηλικία καθώς και το αν ανέπτυξε τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες του κατά τη περίοδο της εφηβείας θα προσδιορίσουν και τον τρόπο που θα σχετίζεται στην ενήλικη του ζωή .

Ο συστημικός/οικογενειακός θεραπευτής, "βλέπει" τη ψυχική δυσκολία ενός μέλους ως συνέπεια των σχέσεων όλων των μελών της οικογένειας και όχι μόνο το άτομο που φέρνει τη δυσκολία. Η συστημική οικογενειακή θεραπεία βοηθά την βελτίωση των σχέσεων της οικογένειας ακόμη και αν μόνο ένα μέλος κάνεις θεραπεία Κάποιες από τις περιπτώσεις που ενδείκνυται η οικογενειακή θεραπεία είναι προβλήματα συμπεριφοράς κάποιου μέλους της ,οι δυσλειτουργικές οικογενειακές σχέσεις που προκαλούν συνεχείς συγκρούσεις, μια πιθανή δυσκολία στη μετάβαση στον κύκλο ζωής της οικογένειας όπως ο ερχομός ενός παιδιού, η εφηβεία, η αποχώρηση των παιδιών από το σπίτι, η απώλεια ενός μέλους .Επίσης ψυχολογικά ή ψυχοσωματικά συμπτώματα ενός ή περισσότερων μελών της ή και μια αλλαγή στην ισορροπία των δυναμικών των σχέσεων της όπως η ξαφνική ανεργία ,μια ασθένεια, μετακόμιση, πένθος ,διαζύγιο .