ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

1)Γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.

2)Συστημική ψυχοθεραπεία (οικογενειακή)στη μονάδα οικογενειακής θεραπείας του Ψ.Ν.Α "Δαφνί".

3) Εκπαίδευση στην ψυχοδυναμική προσέγγιση.