ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

Ο ιατρός Αντώνης Λυμνιούδης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής"Δαφνί" ήταν υπεύθυνος για την αρχική διάγνωση κατά την εισαγωγή ψυχιατρικών ασθενών και είχε ενεργή συμμετοχή στη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο σε όλες τις φάσεις της θεραπείας τους. Υπήρξε μέλος διεπιστημονικών θεραπευτικών ομάδων με ευθύνη στον εξατομικευμένο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και σε στενή συνεργασία με άλλα ιδρύματα, εργοδότες και κοινωνικούς φορείς. Συμμετείχε σε όλες τις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δραστηριότητες του νοσοκομείου.

Επίσης ως ειδικευόμενος ψυχίατρος στο Ψ.Ν.Α "Δαφνί" ήταν υπεύθυνος για την ψυχοθεραπευτική θεραπεία και τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής (όπου χρειαζόταν) των χρόνιων ασθενών ,των ασθενών που ήταν σε οξεία φάση αλλά και των ασθενών στη μεταβατική τους πορεία από τη νοσοκομειακή νοσηλεία στην μετάβαση τους στους ξενώνες και έπειτα στα προστατευόμενα διαμερίσματα και σε ένα πιο ανεξάρτητο τρόπο ζωής.

Επίσης ήταν μέλος διεπιστημονικής ομάδας, συντονιστής ψυχοθεραπευτικών και ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων εργασίας. Διαθέτει την σημαντική εμπειρία ψυχοπαθολογίας, δυναμικής ομάδας, ψυχοδυναμικής, κοινωνικής, ψυχικής υγιεινής και ψυχιατρικής αποκατάστασης που η εκπαίδευση σ ένα νοσοκομείο όπως το ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής"Δαφνί" προσφέρει.

Στο ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής "Δαφνί" μεγάλο τμήμα της ειδικότητας του εργάστηκε στο 18ΑΝΩ στον συμβουλευτικό Σταθμό ασθενών εξαρτημένων στο αλκοόλ. Εκεί ήταν υπεύθυνος για την ψυχιατρική περίθαλψη δηλαδή τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής προς αποφυγή των στερητικών συμπτωμάτων αλλά και την διερεύνηση της σωματικής υγείας των ασθενών μιας και η χρόνια χρήση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε διάφορα όργανα, αλλά και στην αποτροπή των υποτροπών .

Επίσης αναλάμβανε την ψυχοθεραπευτική τους υποστήριξη ,τον συντονισμό ψυχοθεραπευτικών ομάδων και βοηθούσε τους ασθενείς εξατομικευμένα ν αποφασίσουν αν θέλουν να ακολουθήσουν κλειστό ή ανοικτό πρόγραμμα απεξάρτησης.